สมาชิกเต็นท์ Log in
ติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook
ติดตามข่าวสารผ่านทาง twitter
โตโยต้า ซัมมิท ยูสคาร์ สาขาบางนา-ตราด
ประกันภัย

รถที่ต้องประกันภัย

รถที่ต้องประกันภัย

รถที่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย

1. รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ คือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

2. รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก คือ ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบก ในการขน คน สัตว์ สิ่งของ

3. สำหรับรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนำเข้ามาใช้ในประเทศ