สมาชิกเต็นท์ Log in
ติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook
ติดตามข่าวสารผ่านทาง twitter
 
รถบ้านคุณชวลิต

รถบ้านคุณชวลิต

106/1 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Office : 0219571278 ...
Fax : 02-195-7126

Latitude :
13.872067 Longitude :
100.451191

0863237409

บริการ

รับสมัครด่วน
1.พนักงานขาย จำนวนมาก รายได้ดี
   
รายได้ 30,000-50,000 บาท ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
2.พนักงานส่งเอกสาร 2 ตำแหน่ง 
(มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว)
3.พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง
4.พนักงานธุรการ 3 ตำแหน่ง
5.พนักงานชงรถ-บิ๊วรถ 10 ตำแหน่ง
6.ช่างยนต์ 5 ตำแหน่ง

ติดต่อเพิ่มเติม

รถโปรโมชั่น

  จำนวนรถ ทั้งหมด 199 คัน